Masteruddannelser Page

Masteruddannelser Information Page.

Bookmark Masteruddannelser Page.

masteruddannelser homepage

Homepage

Sitemap

 

masteruddannelser rss feed  masteruddannelser Blog

Add masteruddannelser page to My Yahoo!

Add masteruddannelser site to MY MSN+

 

 1. Valg Af Uddannelse

 2. Uddaannelse Til Dyrlæge

 3. Uddannelse Til Læge

 4. Uddannelse Teknisk Skole

 5. Uddannelse I Udlandet

 6. Masteruddannelse

 7. Tandlægeuddannelse

 8. Diplomingeniør

 9. Universitetsuddannelse

 10. Tekniske Skolers Uddannelse

 11. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 12. Datamatikeruddannelse

 13. Uddannelse Bygge Og anlæg

 14. Forskerskoler

 15. Phd Uddannelse

 16. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 17. Videregående Uddannelse

 18. Læreruddannelse

 19. Uddannelse Copenhagen Business school

 20. Uddannelse Byg Og anlæg

 21. Uddannelser Universitetet

 22. Jobmuligheder Og Uddannelse

 23. Uddannelsesvalg

 24. Forskeruddannelse

 25. Uddannelse Til Sygeplejerske

 26. Uddannelse Til Læge

 27. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 28. Lægestudiet

 29. Skoler Og Uddannelse

 30. Diplomuddannelse

 31. åben Uddannelse

 32. Mba-uddannelse

 33. Uddannelse Og Job

 34. Shippinguddannelse

 35. Bacheloruddannelse

 36. Dyrlægeuddannelse

 37. It Uddannelse

 38. Seminarieuddannelse

 39. Hvad Kan Jeg blive

 40. Masteruddannelser

 

Uddannelse til ???

Hvilken uddannelse skal man vælge for at få det job, man gerne vil have?

Uddannelse til læge?

Uddannelse til lærer?

Uddannelse til sygeplejerske?

Uddannelse til ingeniør?

Uddannelse til dyrlæge?

Uddannelse til ??? - valget er dit, når du stiler mod det!

Her er ved at blive udviklet et nyt websted med masser af info om, hvilken uddannelse der kan passe dig, både med de grundlæggende oplysninger om hver enkelt uddannelse og med interviews med folk, der har gennemgået den pågældende uddannelse.

Husk derfor at bookmarke denne side.

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

Nanotechnology seminars and events
Research. Education. E-learning i undervisningen nye udfordringer? Seminar by Hannah Wermuth og Tine Kjeldsen. Date: November 24; 2003 at 13:00. Place: HCØ. ... i forbindelse med phd-kurser og masteruddannelser. Endvidere kan systemet anvendes i en forskningsmæssig sammenhæng ...

Aalborg University: Continuing Education
Aalborg Universitet; kompetencegivende efter- og videreuddannelse på universitetsniveau.

DFU: The part-time master's programmes
... august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Bekendtgørelse nr ...

DFU: Contact
... Denmark. In Danish: Masteruddannelser. Studieforvaltningen. Danmarks Farmaceutiske Universitet ...

The Mohican Board! [Bumppo's Redux!]
... interesse - f.eks. - masteruddannelser - kurser med fjernundervisning ... http://

cbs from visualcontact.co.uk
cbs at the visualcontact.co.uk directory ... Kontakt til CBS' forskere via Experts@CBS. CBS' masteruddannelser. CBS inviterer for andet år i træk til faglig ...

Jorghans - Marianne's Bookmarks
... Vidar - Fleksibel masteruddannelse. Vidar - Masteruddannelser. Vidar - Uddannelse med dagpenge ...

CBS at opensource encyclopedia
CBS article at free content encyclopedia containing more than 600;000 articles. ... Kontakt til CBS' forskere via Experts@CBS. CBS' masteruddannelser. CBS inviterer for andet år i træk til faglig ...

LAML Calendar: IMM8F05
... Diplom og masteruddannelser i softwarekonstruktion. Kender du én som er interesseret i efter eller videreuddannelse i ...

Nanotechnology seminars and events at C:O:N:T
... i forbindelse med phd-kurser og masteruddannelser. Endvidere kan systemet anvendes i en forskningsmæssig sammenhæng ...

Aalborg University: Continuing Education
Aalborg Universitet; kompetencegivende efter- og videreuddannelse på universitetsniveau.

DFU: Contact
... Denmark. In Danish: Masteruddannelser. Studieforvaltningen. Danmarks Farmaceutiske Universitet ...

CBS at opensource encyclopedia
CBS article at free content encyclopedia containing more than 600;000 articles. ... Kontakt til CBS' forskere via Experts@CBS. CBS' masteruddannelser. CBS inviterer for andet år i træk til faglig ...

The Mohican Board! [Bumppo's Redux!]
... interesse - f.eks. - masteruddannelser - kurser med fjernundervisning ... http://

Nanotechnology seminars and events at C:O:N:T
... i forbindelse med phd-kurser og masteruddannelser. Endvidere kan systemet anvendes i en forskningsmæssig sammenhæng ...

Nanotechnology seminars and events
Research. Education. E-learning i undervisningen nye udfordringer? Seminar by Hannah Wermuth og Tine Kjeldsen. Date: November 24; 2003 at 13:00. Place: HCØ. ... i forbindelse med phd-kurser og masteruddannelser. Endvidere kan systemet anvendes i en forskningsmæssig sammenhæng ...

DFU: The part-time master's programmes
... august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Bekendtgørelse nr ...

cbs from visualcontact.co.uk
cbs at the visualcontact.co.uk directory ... Kontakt til CBS' forskere via Experts@CBS. CBS' masteruddannelser. CBS inviterer for andet år i træk til faglig ...

Jorghans - Marianne's Bookmarks
... Vidar - Fleksibel masteruddannelse. Vidar - Masteruddannelser. Vidar - Uddannelse med dagpenge ...